fbpx

Premium Coconut Cooking oil น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหาร ตราโคโค ไนน์ (Coco 9 Brand)

น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหาร ตรา โคโคไนน์ ส่วนประกอบสำคัญ น้ำมันมะพร้าว 100%
น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (ขนาดบรรจุ 1000มิลลิลิตร) น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น (ขนาดบรรจุ 500มิลลิลิตร)

เป็นน้ำมันที่ได้จากธรรมชาติ ไม่ผ่านกรรมวิธี ปราศจากสารเคมีสังเคราะห์จึงได้สีและกลิ่นตามธรรมชาติ ดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่ คุณห่วงใย

  • ทนความร้อนได้สูง ร้อนเร็ว
  • ใช้ผัด ทอด ประกอบอาหารได้เหมือนน้ำมันพืชทั่วไป
  • สามารถใช้ปริมาณน้อยได้ เพราะไม่อมน้ำมัน
  • ไม่มีกลิ่นมะพร้าวรบกวนในอาหาร
  • ไม่ผ่านกรรมวิธีกำจัดกลิ่นด้วยสารเคมี
  • ไม่ผ่านการฟอกสี จึงเป็นธรรมชาติ ดีต่อสุขภาพ

***เมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศา น้ำมันจะเป็นไขสีขาวซึ่งเป็นธรรมชาติของน้ำมันมะพร้าว